Podsumowanie projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW" w Świdniku

Podsumowanie projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Świdniku

Zaproszenie do współpracy w progranie SCWEW

W celu utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Publikacja SCWEW

Publikacja - Pilotażowe wdrożenie modelu funkcjonowania SCWEW

Publikacja została opracowana w ramach realizacji projektu: Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinasowanego ze środków EFS.

wizyta studyjna NAE Litwy

Wizyta studyjnaj dla przedstawicieli Narodowej Agencji Edukacji Litwy

W dniu 27.06.2023 SCWEW w Świdniku był organizatorem wizyty studyjnej dla przedstawicieli Narodowej Agencji Edukacji Litwy.

Kampania społeczna SCWEW

Kampania społeczna

Za nami kampania społeczna  zorganizowana przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Świdniku, której celem była szeroko pojęta inkluzja.

Wizyta studyjna trwa

Wizyta studyjna trwa. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie i przybycie do nas. Dużo dobrej energii i dużo dobrych emocji.