Podsumowanie projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW" w Świdniku

Podsumowanie projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Świdniku

Zaproszenie do współpracy w progranie SCWEW

W celu utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Publikacja SCWEW

Publikacja - Pilotażowe wdrożenie modelu funkcjonowania SCWEW

Publikacja została opracowana w ramach realizacji projektu: Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinasowanego ze środków EFS.

wizyta studyjna NAE Litwy

Wizyta studyjnaj dla przedstawicieli Narodowej Agencji Edukacji Litwy

W dniu 27.06.2023 SCWEW w Świdniku był organizatorem wizyty studyjnej dla przedstawicieli Narodowej Agencji Edukacji Litwy.

Jak współpracowaliśmy z kuratorium oświaty?

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Model Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) zakłada współpracę z różnymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty czyli na rzecz rozwoju każdego ucznia.

SCWEW w Świdniku

SCWEW w Świdniku

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku działa od lipca 2021 r.