Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla absolwentów szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Kształcenie odbywa się w cyklu 3- letnim. Nauka opiera się na indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych (ipet) opracowywanych dla każdego ucznia. Kształcenie jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz, w miarę możliwości, autonomicznego i aktywnego dorosłego życia.

 

  1. Od roku szkolnego 2021/22 w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest realizowana Innowacja pedagogiczna Uczę się być dorosłym i samodzielnym.
    Innowacją pedagogiczną objęto uczniów wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy, w ramach zajęć z przedmiotu – przysposobienie do pracy. Zajęcia w każdej klasie odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 5 godzin. Podczas zajęć uczniowie realizują różnorodne treningi – kulinarny, gospodarczy i porządkowy, ekonomiczny, umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności społecznych i interpersonalnych, z zakresu higieny osobistej.
  2. Ulubioną formą aktywności naszych uczniów są wycieczki tematyczne, przyrodnicze i różnego rodzaju wyjścia (wystawy, lekcje biblioteczne, seanse filmowe i spektakle teatralne).
  3. Ciekawą formą pracy edukacyjnej są warsztaty tematyczne np. warsztaty zdobienia pierników, warsztaty pieczenia, warsztaty świąteczne. Wiosną planujemy warsztaty ogrodnicze.
  4. Z uwagi na trudny czas pandemii wszystkie uroczystości szkolne odbywają się w małych zespołach klasowych. W tym roku obchodziliśmy Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie opłatkowe oraz liczne uroczystości urodzinowe.
  5. Istotnym elementem pracy wychowawczej w szkole jest dbałość o środowisko przyrodnicze. Od wielu lat uczestniczymy w akcji Sprzątania Świata, Dniu Ziemi, lokalnych działaniach ekologicznych np. sadzenie lasu, zbiórka karmy dla zwierząt.
  6. Twórczość uczniów SPdP jest prezentowana i doceniana w czasie wystawy prac rękodzielniczych np. wystawa w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku. Czasami prace uczniów są sprzedawane na kiermaszach okolicznościowych. Uczniowie uczestniczą w licznych zbiórkach oraz organizują loterie fantowe na rzecz potrzebujących dzieci.
  7. Dbamy o zdrowie i sprawność fizyczną uczniów. Uczniowie SPdP reprezentują Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku w zawodach międzyszkolnych i powiatowych. Nasi wychowankowie osiągali liczne sukcesy i stawali na najwyższych miejscach podium m.in. w zawodach piłki nożnej, tenisa stołowego, Bocce, warcabach. Uczniowie SPdP chętnie poznają nowe dyscypliny sportowe i uczestniczą w imprezach sportowo – integracyjnych.