Gabinet pielęgniarki

Opiekę pielęgniarską naszym uczniom i wychowankom zapewnia pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania

Krystyna Jakubowska, NZOZ “Szkol-Med” s.c. 

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej.

Gabinet jest otwarty w godzinach 7.30-15.05.