Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu sosw.eu

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sosw.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sosw.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 09.2012 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 07.12.2016 r.
 • Deklarację sporządzono dnia: 10.03.2020 r.
 • Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 12.03.2024 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dokumenty umieszczane na stronie są skanem wersji papierowej lub powstały z niewłaściwie przygotowanych plików Word,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Zborowski,adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa SOSW w Świdniku jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak:
  • publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,
  • struktura nie daje możliwości ingerencji w treść,
 • Część dokumentów nie posiada:
  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • audio deskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).
  • na stronie brak formularza kontaktowego.
  • część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystane do realizacji bieżących zadań.
Dostępne udogodnienia:
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwość zmiany wielkości fontu (czcionki) treści strony,
 • możliwość zmiany kontrastu

Dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami

 1. Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świdniku znajduję się na ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełno sprawnościami, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Wejście do budynku od ulicy ...... Drzwi do budynku wymagają otwierania samodzielnie, nieautomatycznie.
 3. Przed budynkiem znajduje się podjazd przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami , które poruszają się na wózkach inwalidzkich.
 4. Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami.
 5. W budynku znajdują się korytarze o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.