O Ośrodku

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku funkcjonują: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem.

  • scenariusz i reżyseria: Paulina Niezbecka
  • zdjęcia i montaż: Jakub Boczkowski
  • lektor: Ewa Dados
  • muzyka: Artlist.io

Udział w filmie wzięli wychowankowie SOS-W w Świdniku

Składamy podziękowania dla Małgorzaty Czerwińskiej, Iwony Sydor, Agnieszki Branickiej, Dominiki Witkowskiej, Edyty Mazurek, Katarzyny Kutrzepy, Moniki Antoniewicz, Magdaleny Baracz, Ewy Ścibior, Doroty Żurek, Elżbiety Ścibior, Stanisława Mączki

oraz

Stadniny Koni BONANZA i Radia Lublin