Zielono mi zajęcia terapeutyczne

Zielono mi zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem elementów hortiterapii

Zajęcia skierowane są do uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych na poziomie szkoły podstawowej z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy z umiarkowany i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

W ramach innowacji odbywają się zajęcia edukacyjne, terenowe i warsztatowe związane z uprawą roślin ozdobnych i użytkowych, pielęgnacją ogrodu, czynnym i biernym kontaktem z przyrodą. W trakcie aktywnej pracy z roślinami uczniowie wykonują prace ogrodnicze w szkole lub ogrodzie, tworzą kompozycje roślinne, zielniki. Podczas zajęć powstają prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów naturalnych.W zakresie biernego korzystania z ogrodu odbywają się spacery do parku i obserwacje przyrodnicze. Podczas zajęć wykorzystane są materiały przyrodnicze, książki, czasopisma oraz materiały multimedialne.

Cele innowacji:

  • uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej przyrody oraz na estetykę najbliższego otoczenia, jakim jest ogród przyszkolny,
  • wdrażanie uczniów do pracy na rzecz wspólnego dobra poprzez wspólną pielęgnację szkolnego ogrodu, roślin doniczkowych
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
  • usprawnianie narządów zmysłów
  • rozwijanie kreatywności poprzez planowanie nowych nasadzeń w ogrodzie, wykorzystanie elementów roślinnych do tworzenia prac plastycznych
  • rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie precyzyjnych czynności
  • relaksacja i odpoczynek w otoczeniu przyrody.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ramach realizacji zajęć rozwijających kreatywność i godzin do dyspozycji dyrektora.

Zajęcia prowadzą: Katarzyna Kutrzepa i Karolina Wiśniewska.