Biblioteka

Biblioteka szkolna współpracuje z Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Prowadzony w szkole punkt biblioteczny obecnie liczy 100 książek.

Przy bibliotece działa Klub Przyjaciół Biblioteki. Jego członkowie pomagają w wyborze i odbiorze książek z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej do punktu bibliotecznego w szkole. Porządkują regały biblioteczne i naprawiają zniszczone książki.

Systematycznie prowadzone są prace biblioteczno – techniczne:

  • opracowanie rocznego planu pracy biblioteki, prowadzenie dziennika bibliotecznego
  • ewidencja i konserwacja zbiorów
  • prowadzenie rejestru wypożyczeń
  • statystyka na potrzeby szkoły, M-PBP w Świdniku oraz księgowości.

Bibliotekę prowadzi Sylwia Maczyńska, nauczyciel-bibliotekarz.

 

Godziny pracy

poniedziałek

wtorek

piątek

13.30-15.00

10.50-12.20

13.20-15.20