Ścieżka powrotu

Zajęcia pozalekcyjne

Rok Szkolny 2021/22

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

1.

Koło Sportowe

Artur Pinkos

Piotr Usidus

2.

Wolontariat

Szkolne Koło CARITAS

Iwona Oknińska

3.

Szkolny Klub Europejski

Erasmus

Małgorzata Maluchnik-Goławska

4.

Drużyna Harcerska POLANA

Marta Kubiak