Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Ośrodka.

Ze świetlicy korzystają uczniowie mieszkający w Świdniku oraz dojeżdżający autobusami z Trawnik, Mełgwi, Piask.

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Treści dotyczą najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie, uroczystościach szkolnych, świętach państwowych i religijnych, zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, ochronie środowiska naturalnego, złych skutkach nałogów, higienie, itp. Zajęcia wyrabiają spostrzegawczość, uczą logicznego myślenia, wypowiadania się, ćwiczą pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także kształtują wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów, uczą współżycia i współdziałania w grupie.

Świetlica rok szkolny 2023/2024

Świetlica rok szkolny 2023/2024

Nasza świetlica szkolna to miejsce, gdzie dzieci nie tylko spędzają czas po lekcjach, ale także rozwijają swoje pasje, uczą się nowych umiejętności i integrują.

W roku szkolnym 2023/2024 zorganizowaliśmy szeroki wachlarz działań, które sprawiły, że każdy dzień był pełen emocji i nauki. Dzięki akcji "Sprzątanie świata" nasze dzieci dowiedziały się, jak ważne jest dbanie o otaczające nas środowisko.

Świetlica - rok szkolny 2022/23

Świetlica szkolna jest otwarta w godzinach 6.30 -16.00.

W roku szkolnym 2022/2023 po raz drugi bierzemy udział w projekcie "Świetliczaki na tropie...". Głównym tematem będą "Kolory Świata".

Świetlica - rok szkolny 2021/22

W roku szkolnym 2021/2022 realizowany był Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ŚWIETLICZKI NA TROPIE…ZAGADEK.

W ramach projektu uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych wykonali 11 bardzo ciekawych zadań. Każde zadanie było super zabawą i ciekawym doświadczeniem. Nie było czasu na nudę :).