Świetlica

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Ośrodka.

Ze świetlicy korzystają uczniowie mieszkający w Świdniku oraz dojeżdżający autobusami z Trawnik, Mełgwi, Piask.

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Treści dotyczą najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie, uroczystościach szkolnych, świętach państwowych i religijnych, zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, ochronie środowiska naturalnego, złych skutkach nałogów, higienie, itp. Zajęcia wyrabiają spostrzegawczość, uczą logicznego myślenia, wypowiadania się, ćwiczą pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także kształtują wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów, uczą współżycia i współdziałania w grupie.

W roku szkolnym 2021/2022 realizowany był Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ŚWIETLICZKI NA TROPIE…ZAGADEK.

W ramach projektu uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych wykonali 11 bardzo ciekawych zadań. Każde zadanie było super zabawą i ciekawym doświadczeniem. Nie było czasu na nudę :).
A oto tematy zadań:

 1. Kim jest Biała Dama?
 2. Cztery pory roku, a może więcej…?
 3. Ile jest kropek?
 4. Co się dzieje gdy wiatr wieje?
 5. Czy ten obraz się rusza?
 6. Jgik tp szrfy?
 7. Nie wszystko gwiazda co się świeci…?
 8. Czym pachną pory roku?
 9. Ile jaskółek wiosnę zwiastuje?
 10. Czy czas ma skrzydła?
 11. Czy szewc bez butów chodzi?

Na stronie Facebook dużo więcej o Świetliczakach i zagadkach.

Zajęcia świetlicowe prowadzą: Klara Opalińska i Anna Zielińska-Wójcik.