Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW)

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość grantu: 1 860 238,00 zł

SCWEW ulotka