Wielozmysłowo i kolorowo – zajęcia z wykorzystaniem elementów chromoterapii

Zasadniczym celem innowacji jest pobudzanie zmysłów, oddziaływanie na nie przy pomocy odpowiednio dobranych bodźców (barw), a przez to wyzwalanie aktywności własnej uczniów uczestniczących w zajęciach. Zajęcia polegają nie tylko na naświetlaniu odpowiednim światłem, ale również na wprowadzaniu kolorów do organizmu różnymi metodami:

 • otaczanie się kolorami: kolory ścian, zasłon, przedmiotów dekoracyjnych,
 • noszenie ubrań o określonej barwie,
 • spożywanie żywności o określonej barwie
 • wizualizowanie kolorów.

Cele innowacji:

 • stymulowanie uczniów bodźcami: wzrokowymi, słuchowymi, dotykowymi, smakowymi
 • stymulowanie rozwoju motoryki i poszerzanie zakresu możliwości manipulacyjnych
 • rozwijanie świadomości własnego ciała
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
 • kształtowanie umiejętności współdziałania z drugą osobą
 • stymulowanie rozwoju społeczno – emocjonalnego uczniów
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • rozwijanie komunikacji przedwerbalnej i werbalnej
 • stymulowanie zmysłu propriocepcji
 • redukowanie i wygaszanie stanów lękowych, niepokoju i agresji u dzieci nadpobudliwych
 • pobudzanie do aktywności dzieci biernych i pasywnych.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, uczestniczą w nich uczniowie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego i klasy I-II Szkoły Podstawowej.

Zajęcia prowadzą: Monika Antoniewicz i Aneta Mróz.