Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dzieci autystyczne. Nauka opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (IPET) opracowywanych dla każdego ucznia. Poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczniowie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych.