Dobre praktyki w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dobre praktyki w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Film przedstawiający dobre praktyki w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, które można wykorzystać w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, wspierając ich rozwój.

Spotkanie konsultacyjno- doradcze

Spotkanie konsultacyjno- doradcze

W związku z zakończeniem „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, przyszedł czas na podsumowanie realizowanych działań i ich efektów, oraz na przekazanie zdobytych doświadczeń innym placówkom oświatowym.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla przedstawicieli placówek

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno-informacyjne

"Spotkanie konsultacyjno-informacyjne" dla przedstawicieli placówek oświatowych gminy Mełgiew

Data: 13 czerwca 2023r. w godzinach 12:00 – 17:00

Miejsce: sala wykładowa GOK w Mełgwi

Podsumowanie konferencji

Podsumowanie konferencji “Edukacja włączająca, dlaczego (by) nie?”

Zadaniem każdej placówki edukacyjnej jest tworzenie warunków efektywnego kształcenia dla wszystkich uczniów i wspomaganie ich rozwoju, ale też tworzenie właściwej atmosfery sprzyjającej budowaniu przyjaznych relacji między członkami społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Kampania społeczna SCWEW

Kampania społeczna

Za nami kampania społeczna  zorganizowana przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Świdniku, której celem była szeroko pojęta inkluzja.

Wizyta studyjna trwa

Wizyta studyjna trwa. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie i przybycie do nas. Dużo dobrej energii i dużo dobrych emocji.