O wypożyczalni

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych prowadzona jest w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW )”. Na jego zakup przeznaczono 168 000 tyś zł.

Wypożyczalnia znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. H. Sienkiewicza w Świdniku. Za jej funkcjonowanie i nadzór nad jej działalnością odpowiedzialny jest ekspert ds. technologii wspomagających.

Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz przedszkola i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Należą do nich:

  1. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Świdniku
  2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Świdniku
  3. Szkoła Podstawowa w Kalinówce
  4. Szkoła Podstawowa w Krępcu
  5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej
  6. Zespół Szkół w Piaskach
  7. Zespół Szkół Nr 1 w Świdniku
  8. Zespól szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku

Celem działalności Wypożyczalni jest wsparcie przedszkola i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w pracy z grupą / klasą zróżnicowaną, poprzez pełne włączenie każdego dziecka / ucznia w proces kształcenia. Może się to odbywać m.in. poprzez dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami i możliwościami danego dziecka / ucznia.

Do wypożyczalni SCWEW zakupiono m.in. specjalistyczne oprogramowania, programy multimedialne, pomoce i ćwiczenia interaktywne, scenariusze zajęć dedykowane uczniom z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, mających trudności z porozumiewaniem się za pomocą mowy ,niedowidzących, niedosłyszących, z zaburzeniami emocjonalnymi i adaptacyjnymi.