Historia Ośrodka

DataOpis wydarzenia

1.09.1991

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świdniku, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świdniku.

Uczęszczało do niej 55 uczniów, a kadrę pedagogiczną stanowiło 15 nauczycieli.

Dyrektorem szkoły została Henryka Miazek.

1.09.1994

Przy szkole rozpoczął działalność Internat, szkoła stała się Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Świdniku.

1.09.1999

Reforma oświatowa zmieniła strukturę organizacji placówki, w ramach ośrodka funkcjonowały: 6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, 3-letnie Gimnazjum Specjalne oraz Internat.

10.05.2001

Ośrodkowi nadano imię Henryka Sienkiewicza.

1.09.2004

Rozpoczęła działalność Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

10.05.2006

Ośrodkowi nadano sztandar.

1.09.2012

Rozpoczęło działalność Przedszkole Specjalne.

1.09.2020

Zawieszono działalność Internatu.

 

Kto kierował szkołą?

 

 

DYREKTOR

 

WICEDYREKTOR

1991-1997

Henryka Miazek

1994-1997

Beata Michniewicz

 

1997-2017

Beata Michniewicz

1997-2002

Barbara Chmielewska

   

2005-2017

Elżbieta Krupa

 

2017-nadal

Elżbieta Krupa

2021-nadal

Beata Bernat