Historia Ośrodka

DataOpis wydarzenia

1.09.1991

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świdniku, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świdniku.

Uczęszczało do niej 55 uczniów, a kadrę pedagogiczną stanowiło 15 nauczycieli.

Dyrektorem szkoły została Henryka Miazek.

1.09.1994

Przy szkole rozpoczął działalność Internat, szkoła stała się Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Świdniku.

1.09.1999

Reforma oświatowa zmieniła strukturę organizacji placówki, w ramach ośrodka funkcjonowały: 6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, 3-letnie Gimnazjum Specjalne oraz Internat.

10.05.2001

Ośrodkowi nadano imię Henryka Sienkiewicza.

1.09.2004

Rozpoczęła działalność Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

10.05.2006

Ośrodkowi nadano sztandar.

1.09.2012

Rozpoczęło działalność Przedszkole Specjalne.

1.09.2017

W wyniku reformy w strukturze ośrodka zaczęła funkcjonować 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze, Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

 

Kto kierował szkołą?

 

 

DYREKTOR

 

WICEDYREKTOR

1991-1997

Henryka Miazek

1994-1997

Beata Michniewicz

 

1997-2017

Beata Michniewicz

1997-2002

Barbara Chmielewska

   

2005-2017

Elżbieta Krupa

 

2017-nadal

Elżbieta Krupa

2021-2023

Beata Bernat

    2023-nadal Monika Dąbkowska

Małgorzata Bogusz