Dobre praktyki

Film przedstawiający "dobre praktyki" realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.

Nauczyciele stosują te metody w swojej codziennej pracy rewalidacyjnej, podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz godzin do dyspozycji dyrektora. W ośrodku wdrażane są innowacje pedagogiczne, które także uatrakcyjniają proces dydaktyczno -wychowawczo-rewalidiacyjny.