Film "WOKRO w Świdniku"

Film "WOKRO w Świdniku" został przedstawiony na konferencji: "Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w wiodących Ośrodkach koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych", która została zorganizowana przez MEiN oraz APS w Warszawie w dniu 2 października 2023 roku.

Za życiem

Za życiem - 2022

Zarządzeniem Starosty Świdnickiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku po raz kolejny został wyznaczony jako jednostka pełniąca funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (WOKRO) na terenie Powiatu Świdnickiego.

KOTRZYSTANIE Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ WOKRO JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE

"Za życiem"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Za Życiem

Drodzy rodzice!

W związku z decyzją Rządu w sprawie zamknięcia placówek oświatowych i innych instytucji w celu zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, nasz Ośrodek realizujący Program „Za życiem” z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników Programu i osób prowadzących zajęcia, informuje, że realizacja Programu zostaje zawieszona do odwołania.