Kursy językowe Erasmus+

Kursy językowe oraz specjalistyczne

W ramach Akredytacji Erasmus + Edukacja Szkolna w czasie wakacji nauczyciele z naszego ośrodka brali udział w kursach językowych oraz specjalistycznych.

dzień włoski w sosw

Dzień włoski

9 czerwca 2022 r. odbył się w naszej szkole Dzień włoski. Po wizycie w ramach mobilności typu obserwacja pracy w szkole w Padwie nauczycielki Anna Angelloni-Wójcik i Marta Kubiak wraz z panią dyrektor Elżbietą Krupą przygotowały dla uczniów zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy na temat kultury włoskiej.

Obserwacja pracy w szkole w Padwie

W ramach Akredytacji Erasmus + Edukacja Szkolna w dniach 10-12 maja 2022r. nauczycielki Anna Angelloni-Wójcik, Marta Kubiak oraz pani dyrektor Elżbieta Krupa uczestniczyły w mobilności typu job shadowing (obserwacja pracy) w szkole Istituto Istruzione Superiore "E. Usuelli Ruzza" w Padwie we Włoszech.