Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

  • PRZEWODNICZĄCA: Melania Błaszczak
  • ZASTĘPCA: Sylwester Bielecki

 Opiekunowie: Piotr Usidus, Stanisław Mączka