Sztandar Ośrodka

Szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale również miejsce kształtowania postaw. To tutaj uczniowie poznają, czym jest patriotyzm, poszanowanie tradycji, duma ze swojej przynależności narodowej.

Sztandar wraz z godłem i hymnem szkoły to najważniejsze symbole dla każdej placówki oświatowej.

Sztandar szkolny ma znaczenie symboliczne – w odniesieniu do przywiązania do placówki jako Małej Ojczyzny.

sztandar sosw

Od dnia nadania Ośrodkowi imienia Henryka Sienkiewicza  trwały przygotowania do nadania sztandaru naszej placówce.

W prace nad projektem zaangażowali się kombatanci  ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Świdniku: Pan Andrzej Żubr i Pan Jan Duda. Przyjęto projekt sztandaru przygotowany  przez Pana Andrzeja Żubra.

Członkowie związku organizowali zbiórki funduszy, a także okazali pomoc w znalezieniu wykonawcy haftu. Płat sztandaru Ośrodka wyhaftowały siostry zakonne Karmelitanki Bose z klasztoru  pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dysie. Gablotę i stojak na sztandar wykonał Pan Tadeusz Szkołut.

10.05.2006 roku nasz Ośrodek otrzymał sztandar.

Sztandar został poświęcony podczas mszy świętej w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku.

Uroczystość z udziałem licznie przybyłych gości odbyła się w kinie LOT.

Zaproszeni goście: Lech Sprawka-lubelski kurator oświaty, starosta Mirosław Król, burmistrz Świdnika Waldemar Jakson, przedstawiciele szkolnictwa specjalnego i świdnickich placówek oświatowych podkreślali osiągnięcia ośrodka. Do Pani dyrektor Beaty Michniewicz skierowano wiele słów uznania oraz gratulacje.

Starosta Mirosław Król, przekazując sztandar pani dyrektor Beacie Michniewicz, powiedział: ”Przekazuję sztandar pod Waszą straż i opiekę. Strzeżcie go jak prawdziwego skarbu dla nas i dla potomnych”.

Fundatorzy sztandaru:

  • Krajowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Świdniku
  • Powiat Świdnicki w Świdniku
  • Remondis Świdnik
  • Związek Zawodowy Solidarność przy WSK PZL S.A.
  • P.W. CMK Świdnik
  • WSK PZL Świdnik S.A.
  • Rada Rodziców przy SOS-W w Świdniku
  • Pracownicy SOS-W w Świdniku
  • SKO przy SOS-W w Świdniku

Część artystyczną poświęconą patronowi Ośrodka przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Ewy Dzikowskiej. “Lekcja literatury z Henrykiem Sienkiewiczem”, w której nasi uczniowie wcielili się w bohaterów jego powieści, została nagrodzona przez publiczność gromkimi brawami.

Uroczystość uświetnił swoim koncertem pan Dariusz Tokarzewski, kompozytor muzyki do hymnu szkoły.

10.05.2006 na długo został w pamięci uczniów i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku.

Poniżej zdjęcia z uroczystości w Kinie LOT (źródło: kronika szkolna).

Małgorzata Bogusz