Rada Pedagogiczna

Imię i nazwiskoPrzedmiot
Paulina Adamek Wychowanie przedszkolne
Anna Angelloni-Wójcik Zajęcia rozwijające kreatywność
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Monika Antoniewicz

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Magdalena BaraczEdukacja wczesnoszkolna
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Beata Bernat Matematyka
Małgorzata Bogusz Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Agnieszka Branicka

Historia
Wychowanie przedszkolne
Małgorzata Czerwińska Rewalidacja 
Wojciech Danielak Przysposobienie do pracy
Monika Dąbkowska Pedagog 
Joanna Drzewińska  
Edyta Fiut

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Iwona Gmiterek Rewalidacja 
Iwona Jarecka

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Aleksandra Korolczuk Logopeda
Elżbieta Krupa Rewalidacja 
Marta Kubiak Dogoterapia
Magdalena Kusiak Przysposobienie do pracy
Katarzyna KutrzepaZajęcia rozwijające kreatywność
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Terapia Ręki
Sylwia MaczyńskaZajęcia rozwijające kreatywność
Przysposobienie do pracy
Biblioteka
Małgorzata Maluchnik-Goławska Język angielski
Danuta Małysz-Koziara Przysposobienie do pracy
Stanisław Mączka  Wychowanie fizyczne
Religia
Aneta Mróz Edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Nakonieczna   Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Iwona Oknińska   Wiedza o społeczeństwie
Religia
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Klara Opalińska Zajęcia świetlicowe
Ewa Otrębska  
Anna Persona-Adamczuk Psycholog
Agnieszka Pilch  Wychowanie przedszkolne
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Artur Pinkos Wychowanie fizyczne
Agnieszka Pisiak  Język polski
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Dorota Poniatowska-Mańka  Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Agnieszka PotaczałaMuzyka
Plastyka
Edukacja wczesnoszkolna
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Gertruda Stryjecka-Łata  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Logopeda
Iwona Sydor  Przysposobienie do pracy
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Joanna Szczęsna-Kowalska  Technika
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Agnieszka Szumna Usprawnianie ruchowe
Elżbieta Ścibior   Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Ewa Ścibior  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Doradztwo zawodowe
Zbigniew Świst    Informatyka
Technika
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Izabela Trochonowicz    Biologia
Chemia
Fizyka
Gimnastyka korekcyjna
Dorota Tusińska-Błaszczak Edukacja wczesnoszkolna
Piotr Usidus Wychowanie fizyczne
Karolina Wiśniewska  Zajęcia rozwijające kreatywność
Integracja Sensoryczna
Dominika Witkowska  Geografia
Wychowanie przedszkolne
Anna Zielińska-Wójcik Zajęcia świetlicowe
Dorota Żurek  Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka