Rada Pedagogiczna

Imię i nazwiskoPrzedmiot
Paulina Adamek Wychowanie przedszkolne
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Anna Angelloni-Wójcik

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Rewalidacja
Monika Antoniewicz Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Urszula Antończuk - Grab Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Magdalena Baracz Edukacja wczesnoszkolna
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Plastyka
Beata Bernat Matematyka
Małgorzata Bogusz Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Agnieszka Branicka Wychowanie przedszkolne
Historia
Małgorzata Czerwińska Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Rewalidacja
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Monika Dąbkowska Pedagog
Joanna Drzewińska Wychowanie przedszkolne
Edyta Fiut Edukacja wczesnoszkolna 
  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  Rewalidacja
Iwona Jarecka Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Elżbieta Krupa Rewalidacja
Marta Kubiak Rewalidacja
Magdalena Kusiak Przysposobienie do pracy 
Zajęcia rozwijające kreatywność
Edukacja dla bezpieczeństwa
Rewalidacja
Katarzyna Kutrzepa Zajęcia rozwijające kreatywność  
  Rewalidacja z elementami Terapii Ręki
  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  Rewalidacja
Sylwia Maczyńska Biblioteka Rewalidacja
Małgorzata Maluchnik-Goławska Wychowanie przedszkolne 
Język angielski
Rewalidacja
Danuta Małysz-Koziara Przysposobienie do pracy
Rewalidacja
Stanisław Mączka  Religia
Rewalidacja
Izabela Miedzińska Świetlica
Aneta Mróz Edukacja wczesnoszkolna
Rewalidacja
Magdalena Nakonieczna   Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Zajęcia rozwijające kreatywność
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Rewalidacja
Monika Nowosad Przysposobienie do pracy 
Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Iwona Oknińska   Religia 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Rewalidacja
Klara Opalińska Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Anna Ostapińska Przysposobienie do pracy
Ewa Otrębska Rewalidacja
Anna Persona-Adamczuk Psycholog
Agnieszka Pilch Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Artur Pinkos Wychowanie fizyczne
Agnieszka Pisiak  Język polski
Rewalidacja
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Dorota Poniatowska-Mańka  Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zajęcia rozwijające kreatywność
Agnieszka Potaczała Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Muzyka
Gertruda Stryjecka-Łata  Rewalidacja
Iwona Sydor  Wychowanie przedszkolne
Rewalidacja
Joanna Szczęsna-Kowalska  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Technika
Elżbieta Ścibior   Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Zajęcia rozwijające kreatywność
Rewalidacja
Ewa Ścibior  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Doradztwo zawodowe
Zbigniew Świst    Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
Zajęcia rozwijające kreatywność
Technika
Izabela Trochonowicz Biologia
Fizyka
Chemia
Przyroda
Rewalidacja
Piotr Usidus Wychowanie fizyczne
Karolina Wiśniewska Rewalidacja z elementami Integracji Sensorycznej
Rewalidacja
Dominika Witkowska Wychowanie przedszkolne
Geografia
Anna Zielińska - Wójcik Świetlica
Dorota Żurek Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Rewalidacja