Za życiem

Za życiem - 2022

Zarządzeniem Starosty Świdnickiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku po raz kolejny został wyznaczony jako jednostka pełniąca funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego (WOKRO) na terenie Powiatu Świdnickiego.

KOTRZYSTANIE Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ WOKRO JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE

"Za życiem"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Za Życiem

Drodzy rodzice!

W związku z decyzją Rządu w sprawie zamknięcia placówek oświatowych i innych instytucji w celu zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, nasz Ośrodek realizujący Program „Za życiem” z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników Programu i osób prowadzących zajęcia, informuje, że realizacja Programu zostaje zawieszona do odwołania.

Czas panowania koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich: dzieci, dorosłych i seniorów. Niełatwo jest pogodzić się nam z izolacją i przymusową rezygnacją z dotychczasowego trybu życia.

Nuda często powoduje to, że dzieci szukają łatwych rozwiązań. W pierwszej kolejności sięgają po rozrywki związane z telewizorem czy Internetem. Dlatego tak ważne jest, by w najbliższych dniach zaproponować dziecku atrakcyjne i kreatywne formy spędzania czasu.