Harmonogram działań w ramach trwałości efektów Projektu Grantowego

Harmonogram działań w okresie 01.07.2023 – 30.09.2023 - SCWEW Świdnik

W ramach trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączająca w Świdniku będzie kontynuowało swoją działalność od 1 lipca do 30 września 2023 roku.

Zakres planowanych przez nas działań zamieszamy w poniższym harmonogramie:

Lp.

Nazwa działania z wniosku

Data

Godziny

Forma i miejsce działania, jeśli zdalnie to link do spotkania

Realizator działania/osoba odpowiedzialna

Uwagi

 

Film promocyjny

03.07.2023

   

E. Krupa.

M. Dąbkowska,

T. Król

link zostanie udostępniony po zmontowaniu filmu

2.

Punkt konsultacyjny

27.07.2023

23.08.2023

25.08.2023

28.09.2023

10-12

15-17

10-12

15-17

stacjonarnie w

OWiT Świdnik, ul. Norwida 4

E. Krupa

M. Dąbkowska,

T. Król

I. Jarecka

E. Ścibior

 

3.

Artykuł do prasy i w mediach społecznościowych

31.08.2023

10-12

 

M. Kowalczyk

I. Jarecka

link zostanie udostępniony

4.

Konsultacje eksperckie

26.07.2023

07.08.2023

10-12

08-10

Stacjonarnie w SP w Kalinówce

M. Guellard

 

5.

Konsultacje eksperckie

07.08.2023

08.08.2023

09.08.2023

21.08.2023

22.08.2023

10-13

Stacjonarnie SP5

M. Kubiak

 

6.

Konsultacje eksperckie - sposoby reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, strategia rozwiązywania problemów, współpraca szkoły z rodzicami w tym zakresie

31.08.2023

30.09.2023

15-17

17-19

Stacjonarnie w SOSW w Świdniku

E. Krupa,

M. Dabkowska,

T. Król

I. Jarecka

 

7.

Konsultacje eksperckie

24.08.2023

25.08.2023

30.08.2023

08-12

ZS w Piaskach

M. Kowalczyk

 

8.

Konsultacje eksperckie

30.08.2023

13-15

ZSO 1

M. Szymecka

 
 

Konsultacje eksperckie

09.08.2023

29.08.2023

13-15

13-15

Przedszkole Integracyjne nr 5

Elżbieta Ścibior

 

9.

Superwizja edukacyjna

28.08.2023

12-17

Stacjonarnie w

OWiT Świdnik, ul.Norwida 4

dr hab. A. Prokopiak

 
 

Superwizja koleżeńska

13.09.2023

15-17

ZSO 1

M. Szymecka

 

10.

Ocena funkcjonalna- opracowanie dla 5 wychowanków przedszkola

05.09.2023

06.09.2023

12.09.2023

15-17

15-17

15-17

SP Kalinówka

SOSW w Świdniku

M. Guellard

E. Krupa

M. Dąbkowska

 
 

Ocena funkcjonalna- opracowanie dla 1 ucznia LO

08.09.2023

14-16

ZSO 1

M. Szymecka

 

11.

Działanie wypożyczalni-instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego, wypożyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych

04.07.2023

27.07.2023

23.08.2023

04.09.2023r

29.09.2023

10-12

12-14

12-14

12-14

15-17

SOSW w Świdniku- stacjonarnie

M. Dąbkowska

 

12.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów

04.09.2023

05.09.2023

12.09.2023

15-17

SOSW w Świdniku -

E. Krupa

 

13.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców,

31.07.2023

10-12

SOSW w Świdniku

I. Jarecka,

E. Ścibior

 

14.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców,

20.09.2023

10-12

SOSW w Świdniku

E. Ścibior

 
 

Konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców

28.08.2023

12.09.2023

14.09.2023

14-15

14-15

14-15

ZSO 1

M. Szymecka

 

15.

Lekcje modelowe,

11.09.2023 14.09.2023 19.09.2023 27.09.2023

 

SOS-W

A. Potaczała

 

16.

Konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców

29.08.2023 05.09.2023 15.09.2023 28.09.2023

14-16 14-16 14-16 14-16

SOS-W

A. Potaczała

 

17

Spotkanie konsultacyjno- informacyjne dla nauczycieli Gminy Głusk,

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli z gminy Głusk w sprawie IPET

28.09.2023r

07.09.2023

10-13

14-17

SP-Kalinówka

E. Ścibior

E. Krupa

 

18.

Spotkanie konsultacyjno- informacyjne dla nauczycieli Gminy Mełgiew,

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli z gminy Mełgiew w sprawie IPET

01.09.2023

28.09.2023

12-14

15-17

UG w Mełgwi

SP w Mełgwi

E. Scibior,

I. Jarecka

 

19.

Ocena funkcjonalna - konsultacje dla pedagogów specjalnych ze szkół objętych wsparciem

05.09.2023

19.09.2023

15-17

15-17

SOSW w Świdniku

Prof. Ewa Domagała -Zyśk,

E. Ścibior

I. Jarecka