Muzyka, taniec, ruch – zajęcia edukacyjne z elementami choreoterapii i muzykoterapii

Zajęcia innowacji pedagogicznej „Muzyka, taniec, ruch – zajęcia edukacyjne z elementami choreoterapii i muzykoterapii" realizowane są w roku szkolnym 2022/2023. Uczestniczą w nich uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do PracyZajęcia prowadzone są przez 2 nauczycieli Karolinę Wiśniewską i Katarzynę Kutrzepę.

Głównym założeniem programu jest obcowanie dzieci z muzyką, tańcem i śpiewem. Program innowacji zawiera propozycje zajęć z elementami choreoterapii i muzykoterapii – tańców grupowych, zabaw muzyczno-ruchowych, zabaw z wykorzystaniem śpiewu, zabaw integracyjnych i improwizacji ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów oraz technik relaksacyjnych. Program innowacji ma zachęcić dzieci i młodzież do wyrażania siebie poprzez taniec, muzykę i ruch.