Muzyka, taniec, ruch – zajęcia edukacyjne

Muzyka, taniec, ruch – zajęcia edukacyjne z elementami choreoterapii i muzykoterapii

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy realizację innowacji pedagogicznej "Muzyka, taniec, ruch - zajęcia z wykorzystaniem elementów choreoterapii i muzykoterapii". Podczas zajęć uczniowie m.in.: poznają nowe piosenki, tańce i zabawy muzyczno-ruchowe, grają na instrumentach, uczą się wspólnej zabawy. Na zajęciach uczniowie mają możliwość odprężyć się, wyzwolić z napięć, wyrazić siebie, swój nastrój i emocje.

Zajęcia innowacji pedagogicznej „Muzyka, taniec, ruch – zajęcia edukacyjne z elementami choreoterapii i muzykoterapii" realizowane są w roku szkolnym 2022/2023. Uczestniczą w nich uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia prowadzone są przez 2 nauczycieli Karolinę Wiśniewską i Katarzynę Kutrzepę.

Głównym założeniem programu jest obcowanie dzieci z muzyką, tańcem i śpiewem. Program innowacji zawiera propozycje zajęć z elementami choreoterapii i muzykoterapii – tańców grupowych, zabaw muzyczno-ruchowych, zabaw z wykorzystaniem śpiewu, zabaw integracyjnych i improwizacji ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów oraz technik relaksacyjnych. Program innowacji ma zachęcić dzieci i młodzież do wyrażania siebie poprzez taniec, muzykę i ruch.