Patron SOSW w Świdniku

Nasz patron

Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu.

Od 1855 roku mieszkał w Warszawie, gdzie uczęszczał do gimnazjum, a następnie studiował w Szkole Głównej.
W 1871 roku przerwał naukę, nie złożywszy egzaminów końcowych.

W latach 1876-1878 przebywał jako korespondent Gazety Polskiej w Ameryce Północnej. Od 1881 r. często wyjeżdżał za granicę do włoskich, austriackich, francuskich uzdrowisk, ze względu na zły stan zdrowia żony.

Był publicystą, nowelistą, powieściopisarzem. Współpracował z prasą jako felietonista, angażował się w działalność społeczną i filantropijną.

Henryk Sienkiewicz jest autorem wielu nowel: Szkice węglem, Janko Muzykant, Za chlebem, Latarnik, Sachem.

Żywił wielkie zainteresowanie przeszłością Polski. Potrafił w sposób wyjątkowy połączyć elementy historyczne z fikcją literacką. Jego najsłynniejsze powieści historyczne to Trylogia, Quo vadis i Krzyżacy. Trylogia to cykl składający się z trzech dzieł: Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski. Sienkiewicz opisuje te wydarzenia z przeszłości ojczyzny, które przedstawiały ją jako państwo silne, zdolne do przezwyciężenia wszelkich trudności. Przyczyniło się to do wielkiej popularności utworów wśród czytelników.

Ku pokrzepieniu serc napisał również Krzyżaków, gdzie przedstawił obraz średniowiecznej Polski z czasów wojen krzyżackich.

Akcja powieści Quo vadis toczy się w starożytnym Rzymie. Sienkiewicz pokazał w niej upadek świata starożytnego i narodziny potęgi chrześcijańskiej.

Sienkiewicz jest również autorem powieści przygodowej dla młodzieży W pustyni i w puszczy.

Po dwudziestu pięciu latach pracy literackiej Henryk Sienkiewicz stał się najpopularniejszym pisarzem polskim. W 1900 roku obchodzono uroczyście jubileusz pracy twórczej, a społeczeństwo polskie jako wyraz wdzięczności za pokrzepiającą twórczość ofiarowało mu majątek ziemski w Oblęgorku pod Kielcami.

Miarą popularności międzynarodowej jest fakt otrzymania 1905 roku Nagrody Nobla za całokształt twórczości.

Sienkiewicza bardzo żywo zajmowały kwestie społeczne. W czasie pierwszej wojny światowej przebywał w Vevey, w Szwajcarii, gdzie zorganizował (wspólnie z między innymi Ignacym Paderewskim) Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

Zmarł w Vevey 15 listopada 1916 roku.

Dzieła Henryka Sienkiewicza wciąż cieszą się zainteresowaniem czytelników, doczekały się wielu ekranizacji.

palacyk ogleborek

Zdjęcia powyżej pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach:

  1. portret Henryka Sienkiewicza, Kazimierz Pochwalski 1870
  2. dyplom Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza
  3. dyplom Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza
  4. Oblęgorek-Pałacyk Henryka Sienkiewicza.

 

10 maja 2001 roku nasz Ośrodek otrzymał imię Henryka Sienkiewicza.

Dla całej naszej społeczności szkolnej było to wielkie wydarzenie.

Uroczystości z udziałem zaproszonych gości poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. Pani dyrektor Beata Michniewicz odebrała wiele słów uznania, gratulacje i życzenia od gości zaproszonych do Klubu ISKRA w Świdniku.

Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pani Ewy Dzikowskiej, niezapomnianej polonistki. Uczniowie wcielili się w bohaterów sienkiewiczowskich utworów.

Zdjęcia pochodzą z kroniki szkolnej.

W maju każdego roku obchodzimy Dzień Patrona.

Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich: Myszków (2003), Ziębice (2005), Zamość (2006), Szydłowiec (2010). Odbywają się one od 1993 roku, zainicjował je Pan Antoni Cybulski- dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

W Roku Sienkiewiczowskim (2016) realizowaliśmy wiele przedsięwzięć: apele, wystawy, projekcje filmów, zorganizowaliśmy  wojewódzki konkurs plastyczny: Bohaterowie książek Henryka Sienkiewicza dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego.

W 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, 15.11.2016, nasi uczniowie odwiedzili Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

Małgorzata Bogusz