Dyrekcja

Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku od września 2017 roku jest Pani Elżbieta Krupa.