W świecie Montessori

W świecie Montessori - szansa na równy, wszechstronny rozwój dziecka

Szansa na wszechstronny rozwój 

Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, wymaga od nauczyciela ciągłego poszukiwania metod pracy, które umożliwią wychowankom wszechstronny rozwój na miarę jego możliwości psychicznych, fizycznych, poznawczych i społecznych. Dlatego od września 2022 roku w przedszkolu wdrożona została innowacja pedagogiczna  „W świecie Montessori - szansa na równy, wszechstronny rozwój dziecka”. 

Dlaczego akurat metoda M. Montessori?

Podstawy pedagogiki M. Montessori powstały na bazie praktycznych doświadczeń w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Szkolnictwo specjalne zaczerpnęło wiele istotnych zasad z pedagogiki Montessori m.in. zasadę akceptacji, życzliwości, wszechstronnej poglądowości i pomocy, przykładu i indywidualizacji. M. Montessori wielokrotnie podkreślała, że podstawą oddziaływań terapeutyczno – wychowawczych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie muszą być specyficzne metody pedagogiczne oraz takie warunki i formy pracy, które wyzwolą indywidualność dziecka.

  • Montessori to przestrzeń, która pozwala dziecku na swobodny oddech, droga, która dopasowuje się do jego kroków, obecność, która nie tłamsi, lecz pozwala odważnie spoglądać w przód. W pedagogice tworzonej przez Marię Montessori dziecko jest najważniejsze. Według włoskiej lekarki należy pozwolić mu na rozwijanie się w swoim tempie, uczyć szacunku do innych i samodzielności poprzez wspieranie a nie wyręczanie. I to chcieliśmy uzyskać, wprowadzając w naszych przedszkolnych grupach elementy jej pedagogiki –

Co daje realizacja innowacji?

Realizując innowację, dajemy dziecku przestrzeń oraz czas, jesteśmy o krok za nim, aby mogło “wykrzesać” z siebie potencjał. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności. Dzięki samodzielnemu wykonywaniu czynności, budują w sobie poczucie własnej wartości i sprawstwa, które stanowią solidny fundament w dorosłym życiu. Nauczyciel wspiera, pomaga, ale nie narzuca podopiecznemu, co w danej chwili ma robić czy z jakiej pomocy korzystać. 

Realizując innowację przedszkole przystąpiło także do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „W świecie Montessori”. Ma on na celu promocję pracy wg koncepcji Marii Montessori oraz wprowadzenie elementów jej pedagogiki w placówkach niemontessoriańskich. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie 8 tematów m.in.:  Jesień, Polska, Zima, Pieczenie pierniczków.