Pedagog

DYŻURY PEDAGOGÓW
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Monika Dąbkowska 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00
Anna Angelloni-Wójcik 10:00 - 12:00  - 11:00 - 13:00 08:00 - 09:00
12:00 - 14:00
08:00 - 09:00
11:00 - 13:00

 

Pedagog szkolny jest do dyspozycji rodziców w godzinach pracy lub w innych po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania.

Pedagog szkolny to osoba, której celem pracy jest uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole.
Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Podstawowym zadaniem pedagoga jest oferowanie pomocy zarówno uczniom jak i nauczycielom oraz wychowawcom i rodzicom.

 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego
 • praca indywidualna z uczniem z problemami w nauce i zachowaniu
 • realizacja zadań z zakresu profilaktyki
 • zajęcia grupowe wg zapotrzebowania nauczycieli (integracyjne, profilaktyczne)
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli
 • współpraca z rodzicami
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi opiekę nad dzieckiem
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej
 • konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

 

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy

 oraz w każdej sprawie, która jest związana z pobytem dziecka w Ośrodku.

 

Pedagog w swojej pracy współdziała z dyrekcją placówki, psychologiem, nauczycielami, wychowawcami, służbą zdrowia, sądami, kuratorami, policją, ośrodkami pomocy społecznej, oraz innymi placówkami w miarę potrzeb uczniów i ich rodziców.

Pani pedagog zaprasza wszystkich uczniów do siebie, gdy będą mieli jakiś problem, zrobi im się smutno lub po prostu będą potrzebowali z kimś porozmawiać. Na pewno wspólnie uda się znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji.

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!