Kampania społeczna "Włączanie łączy, nie dzieli"

Kampania społeczna "Włączanie łączy, nie dzieli" - 30 maja 2022, SP w Kalinówce

kampania SCWEW Klinowka