Drugie spotkanie Grupy Wsparcia

Drugie spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców

9.11.2023r. odbyło się drugie spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców, na którym poruszana była tematyka trudnych zachowań dzieci ze spektrum autyzmu.

Spotkanie prowadziła dr hab.Anna Prokopiak. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, a po jego zakończeniu mieli oni możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prowadzącą szkolenie.

Grupa wsparcia