Zaproszenie do udziału w konferencji

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej „Bliżej dziecka – wybrane zagadnienia wczesnej interwencji i wsparcia rodziny – wykorzystanie zasobów OWiT", która odbędzie się 1.12.2023r. w godzinach 9.00 – 14.30 w sali konferencyjnej Favilla w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 11.

Konferencja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego, o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym – nauczycieli przedszkoli, koordynatorów i terapeutów zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególnie gorąco zapraszamy Rodziców dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja: konferencje.sosw.eu

Organizator:

  • Ośrodek Wsparcia i Testów działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do pobrania: plakat informacyjny

Blizej dziecka mini