Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców

Spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców odbędzie się 19.03.2024r. w godz. 13.00-15.00 w sali OWiT 

Tematyka spotkania:

  • Prawa osób z niepełnosprawnością w Polsce
  • O jakie świadczenia mogą ubiegać się rodzice niepełnosprawnego dziecka? Aktualne zasady przyznawania świadczeń
  • Zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności
  • Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w kontekście spraw o ubezwłasnowolnienie i umieszczanie w placówkach
  • Gdzie uzyskać wsparcie? Instytucje pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnością.

Grupa wsparcia 19 03