Rekrutacja uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy - rok szkolny 2024/2025!

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku prowadzi nabór do klasy pierwszej. 

Niezębne dokumenty:

 • orzeczenie do kształcenie specjalnego, 
 • skierowanie Starosty Powiatu Świdnickiego.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (SPdP)

3 letni cykl kształcenia dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami.

Główne cele kształcenia:

 • przygotowanie do samodzielnego życia na miarę własnych możliwości.

Proces dydaktyczny wspierany przez:

 • zajęcia rewalidacyjne wprowadzanie innowacji
 • wykorzystywanie technologii asystujących
 • wprowadzanie komunikacji alternatywnej
 • praktyki wspomagane wykorzystywanie nowatorskich metod pracy.

Szkoła uczestniczy w projektach:

 • Erasmus
 • Ośrodek Wsparcia i Testów
 • Rehabilitacja 25 plus.

Zapewniamy:

 • wyżywienie
 • zajęcia sportowe i rehabilitacyjne prowadzone w nowoczesnym budynku, spersonalizowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • kabinę wyciszenia dla osób z autyzmem wycieczki,
 • turnusy rehabilitacyjne.

SPDP plakat