Relacja ze spotkania Grupy wsparcia

Relacja ze spotkania Grupy wsparcia

22.01.2024r. odbyło się spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców. Prowadzącym spotkanie był p. Wojciech Danielak, kierownik Ośrodka Wsparcia i Testów w Świdniku.

Podczas spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

  1. Przedstawienie działalności OWiT Świdnik
  2. Omówienie wypożyczalni OWiT
  3. Omówienie wypożyczalni RARS – PFRON
  4. Dlaczego warto zarejestrować się na stronie PFRON i założyć konto w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
  5. Omówienie podstawowych programów PFRON

W tym samym dniu odbyły się również konsultacje indywidualne związane z w/w tematyką.

 

Grupa wsparcia 22 01