Rekrutacja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku prowadzi nabór uczniów i wychowanków do:

  • Przedszkola Specjalnego
  • Szkoły Podstawowej
  • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
  • Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych

oraz na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Realizujemy także programy Za ŻyciemRehabilitacja 25+.

 

Dokumenty do pobrania: