Zaburzenia autystyczne u dzieci

Temat

Zaburzenia autystyczne u dzieci – wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Data

21.05.2013 w godz.9.00– 13.00

Miejsce

Urząd Miasta Świdnik, ul. Wyszyńskiego 15

Patronat naukowy

Katedra Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zakład Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej- Curie

Patronat honorowy

Starosta Świdnicki

Burmistrz Miasta Świdnik

Organizator

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Świdniku

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka

Program

 • 9.00– 9.15- Rozpoczęcie konferencji (organizatorzy)
 • 9.15-10.45- dr Anna Prokopiak (UMCS)
  Autyzm? Nie wyklucza! Możliwości pomocy w środowisku lokalnym
 • 10.45-11.15- dr Grzegorz Wiącek (KUL)
  Zasoby i potrzeby rodziny dziecka z autyzmem
 • 11.15– 11.45- prof. dr hab. Wojciech Otrębski (KUL)
  Edukacja zawodowa osób z zaburzeniami autystycznymi
 • 11.45-12.00- Przerwa na kawę
 • 12.00-12.20- mgr Dorota Oleszczuk- Grabowska (PP-P Świdnik)
  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w rozwiązywaniu problemów wychowawczo- edukacyjnych
 • 12.20-12.40- mgr Mirosław Sałach (rodzic ucznia)
  Wyzwania życia codziennego- rodzic wobec autyzmu swojego dziecka
 • 12.40- 13.00- mgr Leszek Twarowski (Centrum Edukacji MENTOR)
  Źródła wiedzy, miejsca i sposoby kształcenia profesjonalistów w zakresie autyzmu