Radość życia- rola szkoły i rodziny w przygotowaniu ucznia do aktywności i pełnego uczestnictwa

Temat

Radość życia- rola szkoły i rodziny w przygotowaniu

ucznia do aktywności i pełnego uczestnictwa

Data

19.11.2019

Miejsce

Kino Lot w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 24

Opiekun merytoryczny

dr hab. Wojciech Otrębski - Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji KUL

Patronat honorowy

  • Starosta Powiatu Świdnickiego
  • Burmistrz Miasta Świdnik

Organizator

(komitet)

  • mgr Elżbieta Krupa
  • mgr Ewa Otrębska

Program

8:00-9:00

Rejestracja uczestników

Organizatorzy

9:00-9:30

Uroczyste otwarcie konferencji

  • Starosta Powiatu Świdnickiego
  • mgr Łukasz Reszka
  • Dyrektor SOSW w Świdniku
  • mgr Elżbieta Krupa

9:30-10:10

Wykład wprowadzający:

Wspieranie rozwoju funkcji przystosowawczych ucznia- wykorzystanie Systemu oceny zachowań przystosowawczych ABAS 3

Dr hab. Wojciech Otrębski,

Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10:10-10:50

Rola rodziców w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością do aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym

Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak

10:50-11:30

Rola placówek edukacyjnych w przygotowaniu ucznia z niepełnosprawnością do aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym

mgr Anna Tusińska,

Starszy wizytator Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania, Kuratorium Oświaty w Lublinie

11:30-12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00-12:25

Rola komunikacji alternatywnej w przystosowaniu społecznym dzieci

mgr Urszula Antończuk - Grab

12:25-12:50

Zachowania i emocje w relacji rodzice – dziecko - rola i zadania środowiska rodzinnego w procesie wspierania rozwoju dziecka

mgr Aleksandra Wnuk,

Dyrektor Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Punktu Przedszkolnego Lolek w Lublinie

12:50-13:15

Rola środowiska rówieśniczego w prawidłowym rozwoju psychoseksualnym młodych osób z niepełnosprawnością

mgr Klaudia Czapla,

doktorantka KUL

13:15-13:40

Technologia informatyczna jako czynnik zwiększający poziom przystosowania komunikacyjnego ucznia

mgr Dorota Żurek,

SOSW Świdnik

13:40-14:15

Praktyczne wykorzystanie systemu C-Eye w zaspokajaniu złożonych potrzeb osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

mgr Mirosław Smagiel,

AssisTech

Zakończenie konferencji

9:00-14:00

W trakcie trwania konferencji czynny będzie Punkt Konsultacyjny prowadzony przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka (pedagog specjalny, psycholog, logopeda) - konsultacje, indywidualne rozmowy, porady dla wszystkich zainteresowanych.