Konferencja naukowo- szkoleniowa: „Rodzice pierwszymi terapeutami dziecka?

15 grudnia 2020 r. odbyła się Konferencja naukowo- szkoleniowa: „Rodzice pierwszymi  terapeutami dziecka?.

Przypominamy zagadnienia poruszane w trakcie konferencji: 

Konferencje naukowo- szkoleniowe organizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świdniku od 2012 roku. To wydarzenie na stałe wpisało się już w kalendarz  imprez powiatowych.

82 uczestników konferencji powitał pan Łukasz Reszka Starosta Świdnicki.

Rozważania wprowadzające do tematu konferencji: Rodzice pierwszymi terapeutami  dziecka?” przedstawiła prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak. Tak, jak w tytułowym pytaniu pani  profesor poruszyła kilka zagadnień będących odpowiedzią na pytania:

  1. Czy rodzice mogą i powinni być tarapatami własnego dziecka?
  2. Jak pełnić rolę terapeuty, ale nie przestać być matką lub ojcem?
  3. Czy można nauczyć się łączenia tych ról?

Pani Profesor Kazimiera Krakowiak zakończyła swój wykład przytaczając myśl Jana Pawła II:- „Pamięć i tożsamość” – jakże adekwatnych do poruszanych kwestii.

Następnie wykład na temat: „Znaczenie środowiska rodzinnego w rozpoznawaniu i  monitorowaniu choroby dziecka” - wygłosił prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki. Swoje  wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że: „praca w poradni genetycznej uczy pokory patrząc  na problemy małych dzieci. Pan Profesor zaznaczył tez, że dziękuję organizatorom za podjęty  temat w tej konferencji, który jest niejako ukłonem w kierunku rodziców dzieci z problemami  rozwojowymi. Pan Profesor Janusz Kocki w przystępny i rozumiały sposób omówił problemy  genetyczne, diagnozę, leczenie i postepowanie z małym pacjentem. 

Jako trzecia wystąpiła prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka i wygłosiła wykład pt.” Jak  przetrwać w pandemii stresu z punktu widzenia psychologii pozytywnej”, jakże aktualne  treści w okresie pandemii. Podkreśliła, że „suma wszystkich stanów naszego organizmu” ma  wpływ na nasze funkcjonowanie. Boimy się życia w sytuacji, jakiej przyszło nam funkcjonować,  zwłaszcza, że wróg jest niewidzialny. Z wykładu możemy się dowiedzieć co powinniśmy robić,  aby w miarę normalnie funkcjonować: „zachować równowagę emocjonalną przez  utrzymywanie chociażby tzw., rutyny dnia codziennego przez strukturalizację czasu.

Dr Katarzyna Patyk- Wieczorek w swój wykład: „Rodzic czy terapeuta? A może po prostu  kompetentny rodzic w procesie wychowania i terapii niepełnosprawnego dziecka - uwarunkowania i obszary wsparcia” rozpoczęła, od stwierdzenia, że oddziaływania  terapeutyczne nie mogą koncentrować się wyłącznie na dziecku. Wszyscy terapeuci, rodzice,  lekarze muszą zdawać sobie sprawę z tego co dzieje się z rodzicem? Dlatego tak ważne jest  właściwe przygotowanie rodzica do obcowania z dzieckiem i jego niepełnosprawnością.  

Natomiast Magdalena Chabior- neurologopeda– przybliżyła uczestnikom konferencji „Wpływ  zachowań językowych rodziców w kształtowaniu prawidłowego rozwoju mowy dziecka”.  Rozwój dziecka uzależniony jest od wielu czynników a szczególnie od środowiskowych.

Prelegentka wskazała niepokojące obszary w mowie dziecka, które powinny być konsultowane  przez specjalistów.

Na koniec rozważań naukowych pani Karolina Wiśniewska nauczyciel, terapeuta SI z SOS- W  w Świdniku przedstawiła praktyczne pomysły na ćwiczenia i zabawy wpływające na rozwój  dziecka, które mogą wykorzystywać rodzice w warunkach domowych.

Wszystkich zainteresowanych tematami poruszanymi w trakcie konferencji zapraszamy do  kontaktu. Istnieje możliwość ponownego odtworzenia wykładów.

Honorowy patronat nad konferencją objął: Pan Łukasz Reszka Starosta Świdnicki.