Konferencja "AAC w nowoczesnym modelu Wczesnego Wspomagania Rozwoju"

W dniu 10 grudnia 2022  Świdnicki SCWEW zorganizował Świdniku międzynarodową konferencję naukowo-szkoleniową „AAC w nowoczesnym modelu Wczesnego Wspomagania Rozwoju”.  Wobec planowanych zmian w obowiązującej obecnie organizacji wsparcia rozwoju małego dziecka i jego rodziny istotne jest przygotowanie terapeutów do uwzględnienia celów związanych z rozwojem jego kompetencji komunikacyjnych, w tym z pomocą AAC. Do wykładów zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z dziedziny AAC mających doświadczenia w pracy z małymi dziećmi z polski i zagranicy, praktyków i naukowców.

Konferencja wzbudziła ogromne zainteresowanie w środowisku osób pracujących z małymi dziećmi, gdyż od lad widoczne jest olbrzymi niedobór informacji o tej dziedzinie wiedzy, która jak dotąd jest nieobecna w fachowej literaturze. Informacje o wykorzystaniu AAC we wspomaganiu komunikacji małego dziecka dostępne są w czasie nielicznych szkoleń, pojedynczych artykułów w języku polskim, rzadkich, rozproszonych wystąpieniach na różnych konferencjach oraz w zagranicznej literaturze. Na zaproszenie na konferencję odpowiedziało ponad 200 nauczycieli z całej Polski, głównie z województwa lubelskiego, z placówek specjalnych oraz ogólnodostępnych. Wykładom przesłuchiwały się także goście z Ukrainy. Dr Anna Zaplatinska ze Lwowa oraz dr Oksana Hnatiuk z Uniwersytetu w Umaniu. Konferencja położyła podwaliny pod przyszłą współpracę w dziedzinie AAC polskich i ukraińskich specjalistów.

Zebranie w jednym miejscu tak znamienitych fachowców pozwoliła w zwarty, logiczny i czytelny sposób przedstawić zarówno znaczenie wczesnego wspierania rozwoju komunikacji (profesor Krakowiak, Maja Kłoda) i organizację pracy zespołów WWR pod kątem wspierania rozwoju komunikacji językowej, także z pomocą AAC (Aleksandra Wnuk, Aldona Mysakowska-Adamczyk). O potrzebie powstania i przestrzegania standardów AAC, w tym także z dziećmi w spektrum autyzmu mówiła dr Agnieszka Kossowska, językoznawca, a prywatnie mama chłopca w spektrum autyzmu używającego AAC do wspierania komunikacji z otoczeniem. A warunkach wprowadzenia AAC u dzieci w spektrum autyzmu mówiła Angelika Łasocha. O wspieraniu komunikacji w zabawie i poprzez umiejętne wykorzystanie techniki czytania uczestniczącego mówiły praktyczki, ale także szkoleniowcy w dziedzinie AAC Alina Smyczek i Agnieszka Pilch

Nurt teoretyczny konferencji przelatał się bardzo z nurtem praktycznym. Wszyscy wykładowcy opierali swoje wystąpienia o najnowsze badania naukowe, a prof. Batorowicz wraz ze swoją doktorantką przedstawiła za zgodą swojego uniwersytetu w Kanadzie niepublikowane jeszcze badania o czynnikach wpływających na rozwijanie umiejętności czytania i pisania u użytkowników AAC.

Konferencja w Świdniku po raz w pierwszy w Polsce poświęciła cały swój czas tak niezwykle istotnej tematyce. Jest pierwszym, ale jakże ważnym krokiem w kierunku popularyzacji wiedzy na ten temat w środowisku osób pracujących z małymi dziećmi.