II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

Temat

II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa z cyklu

Nauczanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Życie z autyzmem

Data

05.04.2016

Miejsce

Inkubator Przedsiębiorczości

Droga Męczenników Majdanka 181, Lublin

Patronat naukowy

 • Katedra Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL – kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji)
 • Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski – kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej)
 • Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM – kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej i Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

Patronat honorowy

 • JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
 • JM Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
 • Lubelski Kurator Oświaty, mgr Teresa Misiuk
 • Paweł Nakonieczny, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
 • Waldemar Białowąs, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego

Organizator

 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 • Powiat Świdnicki w Świdniku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
 • Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
 • Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Katedra Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Komisja Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddział PAN w Lublinie
 • Komisja Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie

Program

 • 09:30 – 10:00
  Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji:
  dr inż. Henryk Łucjan – Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
  Waldemar Białowąs: – Wicestarosta Powiatu Świdnickiego
  Beata Michniewicz – Dyrektor SOS-W w Świdniku
  Przemówienia honorowych gości:
  Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
 • 10:30 – 11:00 Wykład wprowadzający:
  dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL – kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 11:00 – 11:30
  dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM w Lublinie – Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, UM Lublin: „Rola badań genetycznych w diagnostyce autyzmu”
 • 11:30 – 12:00
  mgr Karolina Krzysztofik – doktorantka w IP KUL: „Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z ASD”
 • 12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
 • 12:30 – 13:00
  dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski – Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska: „Architektoniczne projektowanie spersonalizowane dla osób ze spektrum autyzmu”
 • 13:00 – 13:30
  mgr inż. Paweł Prokop – doktorant WEiI Politechniki Lubelskiej: „PECS czy urządzenia generujące mowę”
 • 13:30 – 14:00
  mgr Bożena Czerwińska – doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej: „Zespół Aspergera: uczeń- nauczyciel- rodzic”
 • 14:00 – 14:20
  Dominika Mendel, Adam Saran, Paweł Zarychta uczestnicy WTZ Teatroterapia oraz pedagog specjalny mgr Maria Pietrusza-Budzyńska: „Moje wychodzenie z autyzmu”
 • 14:20 – 14:40
  Prezentacja placówek kształcących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego
 • 14:40 – 15:00
  Podsumowanie konferencji, zakończenie, wręczenie zaświadczeń