Dobre rozwiązania na trudne zachowania

Temat

Dobre rozwiązania na trudne zachowania

Data

13.06.2017

Miejsce

Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2

Patronat naukowy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Patronat honorowy

Wójt Gminy Mełgiew

Organizator

 • Urząd Gminny w Mełgwi
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Program

 • 09.30-9:45
  Otwarcie konferencji (organizatorzy)
 • 9:45-10:05
  prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki (Uniwersytet Medyczny Lublin) - Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania trudności szkolnych – współczesna diagnostyka i możliwości terapii
 • 10:05-10:25
  dr hab. n. farm. Anna Bogucka - Kocka (Uniwersytet Medyczny Lublin) - Pasożyty człowieka - zapomniane zagrożenia?
 • 10:25-10:45
  dr n. hum. Jacek Bogucki (Uniwersytet Medyczny Lublin) - ADHD - różne obrazy zachowania się dzieci
 • 10:45-11:05
  prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (WSEI Lublin) - Technologie informacyjne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
 • 11:05-11:30- Przerwa na kawę
 • 11.30-11:45
  mgr Małgorzata Bogusz, mgr Ewa Otrębska (SOSW Świdnik) - Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w praktyce- zakres działań realizowanych w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Świdniku
 • 11:45-12:00
  mgr Monika Nowosad (SOSW Kozice Dolne) - Wielorakie formy wsparcia edukacyjno-wychowawczego
 • 12:00-12:15
  mgr Barbara Ciechańska (PP-P Świdnik) - Problemy psychologiczne rodziców dzieci z niepełnosprawnością
 • 12:15-12:30
  mgr Dorota Grabowska (PP-P Świdnik) - Instytucjonalne wsparcie dziecka z problemami edukacyjnymi
 • 12:30
  Zakończenie konferencji