Grupa wsparcia

Grupa wsparcia

17.05.2024r. zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla rodziców z radcą prawnym p. Anną Cąkała - Sierpińską. W godz. 14.00-16.00 prowadzone będą konsultacje indywidualne, a w godz. 16.00-17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Tematyka spotkania:

  • Prawa osób z niepełnosprawnością w Polsce
  • O jakie świadczenia mogą ubiegać się rodzice niepełnosprawnego dziecka? Aktualne zasady przyznawania świadczeń
  • Zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności
  • Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w kontekście spraw o ubezwłasnowolnienie i umieszczanie w placówkach
  • Gdzie uzyskać wsparcie? Instytucje pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnością.

Grupa wsparcia 17 05