Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

W 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych w tej wojnie.

Pani dyrektor Elżbieta Krupa serdecznie powitała wypoczętych, uśmiechniętych, gotowych do nauki uczniów i ich  rodziców oraz Przyjaciela ośrodka, księdza doktora Andrzeja Krasowskiego, proboszcza parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Świdniku.

Pani dyrektor przekazała informacje o zmianach lokalowych i postępach w rozbudowie ośrodka. Rodzicom i uczniom zostali przedstawieni nowi nauczyciele oraz wychowawcy klas.

Pani dyrektor przytoczyła słowa Jana Pawła II:

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Życzyła wszystkim uczniom oraz nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi wytrwałości, wewnętrznej motywacji oraz radosnych dni w przyjaznej szkolnej atmosferze.
Do rodziców została skierowana prośba o wsparcie wysiłków szkoły i życzliwość.

Do dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i uczniów szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego  swoje słowa skierowała również Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.

Aby właściwie realizować edukacyjne zadania niezbędna jest współpraca szkół z różnymi środowiskami i wsparcie domu rodzinnego uczniów. Nauczycielom i Rodzicom życzę zatem dobrego i harmonijnego współdziałania; niech wzajemna życzliwość oraz wspólna troska o integralny rozwój młodego człowieka sprzyjają budowaniu dobrej jakości pracy naszych szkół i przyniosą zadowolenie z osiąganych efektów. Przedstawicielom samorządu terytorialnego i wszystkim podmiotom prowadzącym szkoły dziękuję za wysiłek organizacyjny oraz podejmowane działania wspierające pracę dyrektorów i nauczycieli. Życzę realizacji inwestycyjnych planów oraz satysfakcji z poziomu realizowanych zadań oświatowych.