Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku działają zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Obejmują one swoją opieką dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat, z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje, opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela. W szczególnych przypadkach możliwe jest również zorganizowanie zajęć w formie zajęć indywidualnych, prowadzonych w domu rodzinnym.

Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników, wymiar zajęć wynosi 20 godzin tygodniowo – w przypadku zajęć zespołowych,  10 godzin tygodniowo – w przypadku zajęć indywidualnych.

Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się indywidualny program zajęć.

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze działają w budynku znajdującym się przy ulicy Okulickiego. 

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook