Zajęcia pozalekcyjne

Pracujemy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Praca z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie to dla nas wielka pasja, a także realizacja naszych marzeń z młodości, aby wykonywać zawód nauczyciela służąc dzieciom.

Obecna sytuacja polskiej szkoły, także szkoły specjalnej stojącej u progu wielkiej transformacji edukacyjnej, otworzyła przed nauczycielami możliwości wprowadzania zmian ukierunkowanych w stronę podmiotowego podejścia do ucznia, zgodnie z zasadą humanizmu. W naszej pracy ogromne znaczenie odgrywa optymizm pedagogiczny, który zakłada, że uczeń niepełnosprawny intelektualnie, też posiada zdolności, a odpowiednie ich stymulowanie może doprowadzić do sukcesu. Rolą szkoły jest wspomaganie rozwoju, stwarzanie mu warunków, w których ten rozwój będzie dostosowany do jego możliwości psychofizycznych i jego potrzeb, także potrzeb estetycznych (…)

„Szkoły powinny odznaczać się postawą wspomagającą i czynić wszystko, aby dziecko mogło
przezwyciężyć trudności, zaspokoić swoją potrzebę poczucia mocy”

C. Freinet

 

Nasza oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku 

dh09Drużyna Harcerska 

W naszym Ośrodku od roku 2013 działa harcerska Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Polana”, prowadzona przez druhnę Martę Kubiak. Harcerze spotykają się raz w tygodniu na zbiórkach, gdzie bawią się, śpiewają oraz zgłębiają tajniki technik harcerskich. Druhny i druhowie w pogodnej atmosferze i w ciekawy sposób zdobywają umiejętności, uczą się współpracy oraz samodzielności. [czytaj dalej]

 w19Warsztaty 

Program zajęć „Klubu twórczego rękodzieła” realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej lub internacie. Głównym założeniem zajęć jest tworzenie wyrobów artystycznych głównie z materiałów naturalnych i surowców wtórnych. [czytaj dalej]

 r14Szkolne koło Carictas 

Działalność charytatywną w naszej szkole rozpoczęliśmy od współpracy z Panią Katarzyną Pryputniewicz opiekunem Szkolnego Koła Caritas utworzonego w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku. Przyglądaliśmy się spotkaniom formacyjnym oraz czynnie uczestniczyliśmy we wszelkich akcjach charytatywnych na terenie parafii Najświętszej Maryii Panny Matki Kościoła w Świdniku. [Czytaj dalej]

 eko Ekologia
 15875145_348477218842604_1404464667958047661_o Plastyka

Zajęcia koła plastycznego prowadzone przez panią Magdalenę Baracz są skierowane do wszystkich wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej. [Czytaj dalej]

 image003Teatr

Teatr nasz działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku od 1991 r. Początkowo zajęcia teatralne prowadzone były jako forma zajęć świetlicowych, w efekcie których powstały dwa przedstawienia : “Stonoga” oraz “Zosia i jej pomocnicy” – wypracowanych pod kierunkiem p. Izy Trochonowicz i Lucyny Stroińskiej. [Czytaj dalej]

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook