Wystawy

                   W naszym Ośrodku systematycznie organizujemy kiermasze świąteczne i różnego rodzaju wystawy, na których prezentowane są prace uczniów wykonane podczas zajęć.Współpracujemy między innymi z:

  • Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku
  • Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną w Świdniku
  • Starostwem Powiatowym w Świdniku

Celem tych działań jest zaprezentowanie środowisku lokalnemu możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną i przybliżenie osiągnięć naszego Ośrodka w tym zakresie.

  • Wystawa w Powiatowej Bibliotece Publicznej – luty 2011

 

  • Wystawa podsumowująca zajęcia z arterapii w ramach projektu „Krok ku samodzielności” – czerwiec 2012

  • Wystawa prac uczestników Klubu Twórczego Rękodzieła w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku – czerwiec 2013

             Otwarcie wystawy prac rękodzielniczych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego odbyło się 7 czerwca 2013 roku o godz. 10.30 w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku. Eksponowane prace wykonane były przez uczestników „Klubu twórczego rękodzieła”. W prace rękodzielnicze wdrożyli się również inni uczniowie szkoły, dlatego podczas wystawy można było oglądać również ich prace. Wszystkie zaprezentowane prace wykonane zostały z materiałów naturalnych i surowców wtórnych. Na otwarcie wystawy zaproszono klasy, które wykazały największą aktywność w konkursie „Coś z niczego”.

Podczas otwarcia wystawy zaprezentowano publikację „Rękodzieło dla małych i dużych” – poradnik dla nauczycieli przedstawiający wybrane prace rękodzielnicze. Wystawa trwała do 13 czerwca 2013 r.

  • Wystawa prac rękodzielniczych uczniów SOS -W w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku – kwiecień 2017r.

        28 kwietnia w Galerii „Za szybą” MOK w Świdniku Wicestarosta Powiatu Świdnickiego p. Waldemar Białowąs oraz Dyrektor SOS-W w Świdniku p. Beata Michniewicz otworzyli uroczyście wystawę prac rękodzielniczych naszych uczniów. W uroczystości udział wzięli wszyscy uczniowie Ośrodka, nauczyciele oraz młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku.

 

 

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook