Wspólpracujemy

Żadna szkoła, a przede wszystkim szkoła specjalna, nie może funkcjonować w oderwaniu od środowiska lokalnego. Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku współpracuje z wieloma instytucjami. Głównym celem jest jak najpełniejsze włączenie naszych wychowanków w życie społeczne, uwrażliwienie innych na specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych, ale także ukazanie, że osoby te przy odpowiednim wsparciu mogą (na miarę własnych możliwości) funkcjonować także poza murami szkoły i własnych domów.

Od wielu lat współpracujemy z:

 • Starostwem Powiatowym w Świdniku
 • Urzędem Miasta w Świdniku
 • Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Nadleśnictwem w Świdniku
 • PCPR w Świdniku
 • Miejskim Centrum Profilaktyki
 • Powiatową Komendą Policji w Świdniku
 • Strażą Miejską w Świdniku
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • ZO LOP
 • Uczelniami lubelskimi – UMCS, KUL, Politechnika Lubelska
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Świdniku
 • Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia Stacja Świdnik II
 • Miejskim Ośrodkiem Kultury w Świdniku
 • Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną w Świdniku
 • Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
 • Szkołami z miasta Świdnika i Powiatu Świdnickiego
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świdniku
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej w Świdniku
 • Fundacjami „Pajacyk” i „Maciuś”
 • Stowarzyszeniem „Modrzew”
 • AVIA Świdnik
 • Krajowym Związkiem Żołnierzy AK koło w Świdniku
 • Parafią NMP Matki Kościoła w Świdniku
 • Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan w Lublinie
 • Lubelskim Hospicjum „Małego Księcia” i innymi

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook