Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 • Wczesne wspomaganie jest przeznaczone dla każdego dziecka, u którego stwierdzono jakąkolwiek nieprawidłowość w rozwoju. Dotyczy to zarówno całościowych zaburzeń rozwoju (zaburzenia ze spektrum autyzmu), jak i zaburzeń poszczególnych jego sfer (funkcji intelektualnych, komunikowania się, sfery ruchowej, emocjonalnej, społecznej, funkcjonowania zmysłów itp.), spowodowanych różnorodnymi czynnikami.
 • Warunkiem uczestniczenia w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju jest dostarczenie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia organizowane są od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole, czyli od wieku niemowlęcego do 6 roku życia (w przypadku odroczenia od obowiązku szkolnego do 7 lub 8 roku życia). Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania przez rodziców informacji o nieprawidłowościach w rozwoju dziecka.
 • Dzieci uczęszczające do żłobka lub przedszkola również mogą korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są w SOS – W w Świdniku od września 2011 roku. Wtedy został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

  • pedagodzy, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy)
  • psycholog,
  • logopeda,
  • fizjoterapeuta.
 • Realizując wczesne wspomaganie rozwoju stosujemy:
  • terapię pedagogiczną,
  • terapię psychologiczną,
  • terapię logopedyczną,
  • usprawnianie ruchowe.

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą również uczestniczyć w zajęciach dogoterapii.Każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w SOS – W w Świdniku ma 2 godziny zajęć w tygodniu. Metody i treści zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka.

Jeśli zauważyliście Państwo jakiekolwiek niepokojące objawy i obawiacie się, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo – koniecznie i niezwłocznie poinformujcie o tym lekarza, poproście o opinię na temat stanu zdrowia dziecka i zgłoście się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam uzyskacie pomoc, diagnozę i jeśli stwierdzone będą nieprawidłowości w rozwoju – opinię w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty.

Na wczesne wspomaganie rozwoju nigdy nie jest za wcześnie!

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook