Ważne daty

POCZĄTKI SZKOŁY

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6   rozpoczęła działalność 1 IX 1991 roku. Pierwszym jej dyrektorem została pani Henryka Miazek. Do użytku oddano wtedy część pomieszczeń po byłym żłobku. W krótkim czasie, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników urządzono sale lekcyjne niektóre odnowiono i przy dźwięku pierwszego dzwonka można było przywitać pierwszych 55 uczniów.

Ważne daty w życiu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
1 września 1991r. Założenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w Świdniku
1 września 1994r. Utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy
1 września 1999r. W ramach Ośrodka zaczęła funkcjonować: 6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, 3-letnie Gimnazjum Specjalne oraz Internat
10 maja 2001r. Odbyła się uroczystość nadania imienia. Patronem Ośrodka został Henryk Sienkiewicz, obchody X-lecia placówki.
1 września 2004r. Utworzono Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy
11 maja 2006 r. Nadanie sztandaru, obchody 15-lecia placówki.
10 maja 2011 r. Uroczyste obchody XX – lecia placówki.
1 września 2012 Utworzono Przedszkole Specjalne
10 czerwca 2016r. Jubileusz 25-lecia Ośrodka

Dziennik UONET++

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook