Warsztaty

Program zajęć „Klubu twórczego rękodzieła” realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej lub internacie. Głównym założeniem zajęć jest tworzenie wyrobów artystycznych głównie z materiałów naturalnych i surowców wtórnych. Uczniowie mają więc okazję rozwijać swoje zainteresowania i poznawać nowatorskie techniki plastyczne, ale również wzbogacać wiedzę ekologiczną przez wykorzystywanie w pracy materiałów ekologicznych oraz przetwarzanie ich. W rezultacie pracy uczniów powstają różnorodne wytwory rękodzielnicze – ozdobne butelki i pudełka, wazony, misy oraz kompozycje florystyczne. W okresie przedświątecznym uczestnicy zajęć przygotowują ręcznie robione bombki i stroiki świąteczne.

Prace uczestników zajęć są eksponowane na wystawach tematycznych oraz kiermaszach świątecznych:

  • Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku 19-23.05.2014r.
  • Kiermasz świąteczny w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku – 30.11-1.12.2013r., 29-30.11.2014r.

Uczestnicy zajęć rękodzielniczych biorą udział w konkursach o charakterze szkolnym i pozaszkolnym zdobywając dyplomy i nagrody:

  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Święta Wielkiej Nocy – tradycja i współczesność” organizowany w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku – K. Baranowska uzyskała III nagrodę;
  • Powiatowy konkurs plastyczny „Świat fauny i flory wyczarowany z kartki papieru” – M. Iwańczuk i E. Kowalska uzyskały Wyróżnienia.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach. Towarzyszy im muzyka i przyjemna atmosfera, dlatego są też okazją do wyciszenia emocji i odprężenia.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środę w godz. 14.15-15.15 i prowadzone są przez dwóch nauczycieli – K.Kutrzepę i M. Antoniewicz zgodnie z tematyką zaplanowaną w programie.

Dziennik UONET++

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook